PORT­ÅS­EN: ERIC NESS CHRIS­TI­AN­SEN

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Ut­stil­ling med Eric Ness Chris­ti­an­sen. Eric Ness Chris­ti­an­sen, f. 1985, har ster­ke røt­ter til graf­fi­ti un­der for­skjel­li­ge alias, men som kunst­ner un­der eget navn er han kjent for en rek­ke sto­re vegg­ma­le­ri­er og ut­stil­lin­ger med ler­ret hvor han blan­der ut­tryk­ke­ne graf­fi­ti, stre­et­art og ska­per ett per­son­lig mo­der­ne ut­trykk. And­re ut­stil­lin­ger:

• Sivh Han­sen–pink and ot­her sto­ries. I sine di­gi­ta­le foto­kol­la­sjer ut­fors­ker Sivh Han­sen ba­lan­sen mel­lom har­mo­ni og uro.

• Wil­den­vey-bil­der av Sverre Bjert­naes. Se­ri­en er in­spi­rert av uli­ke Wil­den­ve­ydikt, og hvert bil­de har dik­tets navn.

Sø­ri­nes Kafé og kunst­ut­stil­lin­ge­ne i lå­ven er åpne kl. 11–17 på søn­da­ger.

Når: Søn­dag kl. 11–17

Hvor: Port­ås­en–wil­den­veys Rike, Mjøn­da­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.