SOMMERPOPQUIZ

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

Som­mer­en står nok en gang for dø­ren, og tra­di­sjo­nen tro gjør Dram­men Popquiz en som­mer­lig gjeste­opp­tre­den på Union Sce­ne med en ut­vi­det sommerpopquiz. Quiz­mas­ter Erik Mar­tin­sen stil­ler som all­tid med en va­riert og mor­som quiz som tar for seg det mes­te in­nen pop & rock helt fra 50-tal­let og fram til de sis­te ukers hit­lå­ter, kom­plett med fest­li­ge vi­su­el­le god­bi­ter og spek­ta­ku­la­ere live­inn­slag som det nok vil gå gjet­ord om i opp­til fle­re da­ger etter­på. Så ta med deg en venn el­ler fem og still opp på

som­mer­ens hyg­ge­ligs­te po­pu­la­er­mu­si­kals­ke ba­tal­je! Det er som all­tid fri en­tré, in­gen på­mel­ding, og maks seks del­ta­ke­re per lag. Hvor: Union Sce­ne

Når: Tors­dag 21. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.