FJELL BO- OG SERVICESENTER

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

• Man­dags­treff for se­nio­rer gjen­nom­fø­res i sam­ar­beid med Dan­vik–fjell fri­vil­lig­sen­tral på man­dag kl. 11–14.

Når: 12. mars, 9. april og 23. april, 7. mai og 28. mai.

Hvor: Storstua, Fjell- Bo og Servicesenter

• Fjell­kafé­en på Fjell bo- og servicesenter er åpen alle hver­da­ger kl. 11 til 13. 30. For en ri­me­lig pen­ge får du her ny­smur­te ba­get­ter, en god hjemme­la­get varm lunsj, sa­lat­bar og ny­stek­te vaf­ler. Alle er vel­kom­men.

Når: Hver­da­ger kl.

11–13.30

Hvor: Storstua, Fjell- Bo og Servicesenter

• «Sterk og trygg», gra­tis tre­ning med in­struk­tør. Alle tors­da­ger (som ikke er røde da­ger til og med 1. juni) kl. 13–14 er det se­nior­trim «Sterk og trygg». I tri­ve­lig lag og un­der le­del­se av fy­sio­te­ra­peut tre­ner vi styr­ke og ba­lan­se trim­rom­met på Fjell bo- og servicesenter. Del­ta­kel­sen er gra­tis. Husk gode sko og vann­flas­ke!

Når: Hver tors­dag kl. 13–14

Hvor: Trim­rom­met, Fjell- Bo og Servicesenter

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.