QUIZ

Dagsavisen Fremtiden - - Kulturquiz - med Eli­sa­beth Helgeland Wold eli­sa­beth.helgeland.wold@dags­avi­sen.no

1. Hvor/hva er det­te?

2. Hvem ei­er den størs­te sam­lin­gen av Odd Nerd­rum­gra­fikk?

3. Hvor stil­les Nerd­rum-gra­fikk ut i som­mer?

4. Hvem er styre­le­der i Dram­men kunst­for­ening?

5. Hva he­ter sak­so­fo­nis­ten i Beat for Beat?

6. Hvem har sam­let un­der­skrif­ter bar­sel­s­om­sorg? mot dår­li­ge­re

7. Hva he­ter ini­tia­tiv­ta­ge­ren?

8. Hvil­ken lo­kal idretts­helt del­tar i nes­te Mes­ter­nes mes­ter?

9. Hvil­ken idrett gjor­de han kjent?

10.Hvem er blitt ny tre­ner i SIF (enn så len­ge)?

11. Hvor var det ny­lig kloakk­ut­slipp i Dram­mens­fjor­den?

12.Hva blir kalt Dram­mens fri­luft­sla­bo­ra­to­ri­um?

13.Hvem spil­te SIF mot i cu­pen den­ne uka?

14.Hvor lig­ger Lille­løk­ka?

15.Hvor man­ge Sto­re-ga­ter fins i byen?

16. Hvor lig­ger Fred­holt?

17. Hvor lig­ger Ham­borg­strøm?

FOTO: ELI­SA­BETH HELGELAND WOLD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.