Men størst blant dem er kun­den

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar -

Både Kiwi og Coop lan­ser­te pa­pir­po­ser i for­bin­del­se med vår­ens plastryd­dings­ak­sjon. De viss­te at po­se­ne var mind­re miljø­venn­li­ge, men re­kla­mer­te for miljø­ge­vins­ten, skri­ver NRK. Nå for­tel­ler Kiwi at po­se­ne ble lan­sert for­di kun­de­ne vil­le ha dem. «Vi skal ald­ri for­tel­le kun­den at de ikke har rett», sier Kiwis tal­s­per­son.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.