700 på åp­nin­gen

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Over 700 møt­te opp på åp­nin­gen av Kunst Rett Vest 2018, noe som er ny re­kord for Dram­mens mu­se­um. Til sam­men 121 kunst­ne­re fra Vest­re­gio­nen er re­pre­sen­tert i ut­stil­lin­gen som åp­net ons­dag kveld med per­for­mance av Jo­hanna Zweig og ta­ler ved mu­se­ums­di­rek­tør Ås­mund Thor­kild­sen og ord­fø­rer Tore O. Hansen. Her Tob­be Malms verk «Opus ferrum apo­ca­lyp­tus». Vi­ses til 21. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.