Åp­net sen­ter for kri­mofre

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

STØTTESENTER: Jus­tis­mi­nis­ter Tor Mik­kel Wa­ra og Tøns­berg-ord­fø­rer Pet­ter Berg var til­ste­de da støtte­sen­te­ret for kri­mi­na­li­tets­ut­sat­te ble åp­net i Sør­øst po­liti­dis­trikts ho­ved­kvar­ter i Tøns­berg tirs­dag. Støtte­sen­te­ret er et gra­tis lav­ters­kel­til­bud til alle som har va­ert ut­satt for in­tegri­tets­kren­ken­de kri­mi­na­li­tet, opp­le­vel­ser som kan for­styr­re of­res evne til å ori­en­te­re seg og set­te seg mål. Støtte­sen­te­ret skal rus­tet til å stå på egne bein og bi­stå med hjelp til å søke volds­of­fer­er­stat­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.