Vin

Ukens vi­ner har som fel­les­nev­ner at de byr på mye smak og er per­fek­te til høs­tens vilt­ret­ter.

Dagsavisen Fremtiden - - Helg - Trb@ro­ga­lands­avis.no

Ch. Bata­il­ley 2012 er noe så sjel­dent som en klas­si­fi­sert bor­deaux til en re­la­tivt an­sten­dig pris – selv om pris­lap­pen er på 600 kro­ner.

Til tross for sin unge al­der er den ny­de­lig å drik­ke nå og har fyl­de som tak­ler de al­ler kraf­tigs­te vilt­ret­te­ne. Den tå­ler også lag­ring i man­ge år. Con­ti­no Re­ser­va har kom­met i 2013-år­gan­gen og er en her­lig og fyl­dig rio­ja­vin med fint in­te­grert eik og per­fekt til kraf­ti­ge ret­ter av lam og vilt.

Også det­te er en vin som kan put­tes i kjel­le­ren noen år og som er å få på en rek­ke pol­ut­salg.

Her­lig fra Tos­ca­na

Fel­si­nas Fon­tallo­ro 2011 er blant po­lets al­ler bes­te vi­ner av dem som har fast hylle­plass i de al­ler fles­te stør­re pol­ut­salg.

La­get av 100 pro­sent san­giove­se, har sva­ert bra kon­sen­tra­sjon og er fort­satt ung. Drikk til reins­dyr med feit fløte­saus og til­sva­ren­de.

På tam­pen tar vi også med Fel­si­nas Pag­lia­re­se der 2015 er førs­te år­gang ut. Litt let­te­re i sti­len enn de and­re vi­ne­ne og en per­fekt alt­mu­lig­vin.

FOTO: TORE BRULAND

HØSTLIG: Fyr opp i pei­sen. Her er et knip­pe høst­li­ge og kraf­ti­ge vi­ner fra Bor­deaux, Rio­ja og Tos­ca­na.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.