Piz­za

Giro­ton­do har brakt pizza­kuns­ten til Youngs­tor­get. Det sma­ker yp­per­lig, men går ikke all­tid like raskt.

Dagsavisen Fremtiden - - Helg -

Det er gode ti­der for piz­za­els­ke­re i ho­ved­sta­den. De sis­te åre­ne har sted etter sted meldt seg på i kam­pen om en plass i by­ens pizzatopp­sjikt. Et av de fers­kes­te av dem er Giro­ton­do, som åp­net dø­re­ne for noen må­ne­der si­den i ny­oppus­se­de Youngs­kvar­ta­let, på hjør­net av Torg­gata og Youngs gate.

Ryk­te­ne om Giro­ton­do som et sted for et raskt og godt mål­tid, har for lengst nådd By­lø­ve­ne, satt ut av vel­be­vand­re­de piz­za­els­ke­re. Det er der­for ikke uten en viss for­vent­ning vi tar plass ved et av lang­bor­de­ne in­ne hos Giro­ton­do.

Kan det vir­ke­lig va­ere så bra som ryk­te­ne vil ha det til?

Det er piz­za som gjel­der på me­ny­en hos Giro­ton­do, men ste­det kan også skil­te med et knip­pe klas­sis­ke «anti­pas­ti». By­lø­ve­ne lar seg lok­ke til å prø­ve ste­dets «Ca­pre­se de bu­fa­la». Den be­stil­les sam­men med en smak av hu­sets rødvin, en Do­vi­tia Dol­cet­to d’alba, fra Pie­mon­te nord i Ita­lia.

Vi har snart en stor og saf­tig bøf­fel­mo­za­rel­la på bor­det, om­kran­set av små to­ma­ter

Ryk­te­ne om Giro­ton­do som et sted for et raskt og godt

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.