MA­RIE HAM­SUN

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

■ Norsk for­fat­ter og skue­spil­ler, 1881- 1969

■ Tatt inn som elev ved Na­tio­nal­thea­tret i 1907. Møt­te Knut Ham­sun i 1908, gif­tet seg i 1909.

■ De­bu­ter­te med dikt­sam­lin­gen «Sma­a­dik­te» (1922). Ga ut til­sam­men ni barne­bø­ker i åre­ne 1924-32 og 1955-57.

■ Meld­te seg inn i Na­sjo­nal Sam­ling i 1940. Reis­te på fle­re opp­les­nings­tur­neer i Tysk­land un­der kri­gen og på 50-tal­let.

■ Dømt til tre års feng­sel samt bot og er­stat­nings­krav for lands­svik i 1946.

■ Ga ut me­moar­bø­ke­ne «Regn­buen» (1953) og «Un­der gull­reg­nen» (1959).

■ «Kja­er­lig­het og mør­ke. En bio­gra­fi om Ma­rie Ham­sun» av An­ne He­ge Si­mon­sen ut­gis den­ne uka, på Res Publica for­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.