Johnsen er ute etter re­vansj

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - SJUR NATVIG

SELVSIKKER: Bjørn Maars Johnsen har ting å ret­te opp etter for­ri­ge lands­kamp og for­ri­ge klubb­kamp, men gjør det klart at Nor­ge har mind­re å fik­se enn AZ Alk­ma­ar.

■ I dag spil­ler Nor­ge hjem­me mot Slo­ve­nia i na­sjons­liga­en.

– Det er en stor for­skjell (på Nor­ge og AZ), for vi spil­te bra mot Bulgaria og kon­trol­ler­te kam­pen full­sten­dig. Bulgaria be­nyt­tet en mer­ke­lig tak­tikk og hal­te ut tida for å vin­ne. De var smar­te, men vi la­er­te mye av det, sier han.

Helt an­ner­le­des var opp­le­vel­sen med klubb­la­get i ne­der­landsk aeres­di­vi­sjon søn­dag. I lik­het med lands­lags­kom­pi­se­ne Fredrik Midt­sjø og Jo­nas Svens­son spil­te han hele kam­pen da Ajax yd­my­ket AZ og vant hele 5-0.

– Det var en kom­bi­na­sjon av at de var gode og vi dår­li­ge. Ajax kom fra mes­ter­liga­kamp mot Bay­ern Mün­chen hvor de var vel­dig gode, og vi var ikke for­be­redt på ni­vå­et. De var som et gods­tog som sus­te rett mot oss, og vi var sam­ti­dig dår­li­ge. Vi lot oss spil­le dy­pe­re enn vi bur­de, og kon­sen­tra­sjo­nen var ikke på topp. Vi fikk en lek­sjon.

– Fem bak­lengs­mål er både skuf­fen­de og flaut, men vi er et godt lag og hø­rer hjem­me blant de tre bes­te i Ne­der­land. Vi må bare slå til­ba­ke, sier spis­sen.

Norsk­ame­ri­ka­ne­ren pøs­te inn mål for ADO Den Haag for­ri­ge se­song. Det har ikke gått på skin­ner i hans nye klubb, men han får sta­dig mer spille­tid.

– De and­re blir sta­dig mer vant til må­ten jeg spil­ler på, sier Johnsen. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

TAP: Bjørn Maars Johnsen gikk på et stygt tap med AZ ny­lig. I dag jak­ter han en god opp­le­vel­se med Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.