Som i en lang tun­nel

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - EGIL SAETHER

SPRINT: Arild Mon­sen var sik­ker på at Finn­hå­gen Krogh vil­le kom­me til­ba­ke.

■ Lands­lags­tre­ner Arild Mon­sen sier til NTB at han ald­ri var i tvil om at Krogh vil­le kom­me seg igjen­nom tun­ne­len, men at han har va­ert usik­ker på hvor lang tun­ne­len var.

– Det er godt sagt. Vi har nok tenkt litt det sam­me. Da blir du eks­tra let­tet når det fun­ge­rer bra, sier Krogh.

Var du in­ne på tan­ken om at det­te or­ker jeg ikke mer?

– Ja. Den tan­ken er man inn­om. Det tror jeg gjel­der de fles­te en­ten det drei­er seg om jobb el­ler sko­le. Å slut­te er den enk­les­te løs­nin­gen, men den dag i dag er jeg over­be­vist om at jeg skal hol­de på med lang­renn så len­ge jeg kan. Vi er pri­vi­le­ger­te. Det er jo på man­ge må­ter bare en hobby, sier han. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.