Hese­ble­sen­de valg­kamp

Dagsavisen - - Samfunn -

Nå må du føl­ge med: Siv Jen­sen rei­ser i Oslo/ Akers­hus, Au­dun Lys­bak­ken til Hordaland, Mo­ni­ca Mae­land til Nord­land og Troms, Ter­je Sø­vik­nes til Har­stad, Lin­da Helle­land til Stav­an­ger, Solveig Hor­ne til Øst­fold, og Er­na Sol­berg til Bodø og Mo i Ra­na. Og ung­doms­parti­le­der­ne mø­tes til de­batt i Oslo. 13 da­ger igjen til valg­da­gen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.