Ba­de­roms­sel­fie

Dagsavisen - - Samfunn - HIL­DE UN­O­SEN

hil­de.un­o­sen@dags­avi­sen.no

Jeg er ikke på Tin­der, men jeg var fak­tisk så godt som en pio­ner på nett­da­ting. Jeg var på Blink i 2002. Har du hørt om det?

– Ja, men det var mer et nett­fo­rum, ikke sant? Nett­da­ting og appda­ting er jo to for­skjel­li­ge ting. På fo­ru­me­ne må du lage deg en pro­fil, sva­re på mas­se spørs­mål, lage bru­ker­navn.

Ten­ke ut hva skal du kal­le deg.

«Uno­girl», for ek­sem­pel? Nå kjen­ner jeg at jeg rød­mer her.

– Ja, det er jo til å rødme av. Jeg het «sasha85». Men med en app på smart­te­le­fo­nen ble ters­ke­len mye la­ve­re. Pl­ut­se­lig er du på!

Og det er visst Knaus­gård også?

– Tenk å få en su­per­li­ke fra Knaus! Men jeg tror dess­ver­re det er en falsk pro­fil. Jeg kan ikke helt se for meg at han sit­ter der in­ne i sko­gen i Sve­ri­ge og svei­per. Men på den an­nen side, det er noe men­nes­ke­lig og fint med det.

Ja, for nå er alle sing­le på Tin­der? Før var det mest ner­der på net­tet.

– Ja, nå er det mer sånn: Hae? dri­ver du ikke med nett­da­ting? Er du en av de ra­rin­ge­ne som ikke er på Face­bo­ok, også?

Du fikk et kom­pli­ment fra dat­te­ren min, for­res­ten. Hun så bil­de­ne av deg på bok­cove­ret, og syn­tes du had­de kul stil. Hun vil­le da­tet deg!

– Å, tu­sen takk. Min yngs­te fan!

Men apro­pos bil­der, man iscene­set­ter seg selv gans­ke bra?

– Ja, det er mye av det sam­me som går igjen. Mann med fisk. Gjør­me­te mann. Mann på fjell­tur. Mann la­ger mat. Mann på rei­se. Det er check, check, check. Ba­de­roms­sel­fi­en?

– Ja, den le­ver i bes­te vel­gå­en­de.

Men det ver­ste er de som ju­ger på ut­se­en­det? Jeg møt­te en mann som had­de tatt alle bil­de­ne fra høy­re side, det venst­re øyet hans var det nem­lig noe galt med ...

– Uff, det er litt trist. Du bur­de vise hele pak­ka, om det så er en sva­er byll el­ler et mel­lom­rom mel­lom ten­ne­ne. Jeg har opp­levd å bli litt skuf­fa selv, jeg.

Få høre?

– Det var i New York. Jeg møt­te en mor­som, be­lest mann, han satt på en bar­krakk da jeg kom. Da vi skul­le gå, hop­pet han ned fra bar­krak­ken – og rakk meg til un­der skuld­re­ne. Jeg fikk et lite sjokk. Had­de jeg visst på for­hånd at han var så lav, had­de jeg sann­syn­lig­vis ikke møtt han. Det er et ky­nisk spill, men lurt å va­ere litt aer­lig.

Du er gans­ke nåde­løs? For man­ge smi­ley­er er no-go?

– Ja, selv om jeg har skrudd det litt til i boka. Men mas­se smi­ley­er og emot­ikons, det er jeg ikke fan av. Det hand­ler om smak, det er jo så mye å vel­ge imel­lom. Men man blir en fael ut­ga­ve av seg selv.

Er det noen tin­der­da­ter du ang­rer på?

– Å ja, det er man­ge jeg skul­le va­ert for­uten, men det kan man lik­som ikke ang­re på. Men jeg ghos­ta en skik­ke­lig bra fyr en gang. Da var opp­før­se­len min un­der pari. Jeg skul­le svart han.

Hvem vil­le du stått fast i hei­sen med?

– Jørn Ho­el! Jeg er halvt tromsø­va­e­ring, og han er fra Tromsø, så vi er na­er­mest i slekt. Da skul­le vi snak­ket om mat og mid­natts­sol. Og jeg skul­le sun­get «In­kululeko». Den opp­tråd­te han med i MGP i 1986, i hvit dress og rosa skjor­te.

Jeg hus­ker jeg had­de litt crush på han. – Ja, han ble jo kå­ret til Nor­ges mest sexy mann en gang. Det må vi ikke glem­me.

Tror du han er på Tin­der?

– Nei, han er jo gift. Selv om det ikke stop­per folk. Men nei, Nor­ges mest sexy mann tren­ger ikke Tin­der!

FOTO: ANNE VALEUR

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.