Mid­del­al­der-barn

Dagsavisen - - Samfunn -

Det er mid­del­al­der­uke i Oslo, og i dag er tema «barn i mid­del­al­de­ren i Nor­ge». Må­ten man be­hand­let barn på i mid­del­al­de­ren var sva­ert ulikt det som er van­lig i Nor­ge i dag. Gra­tis og åpent for alle. Hvor: Oslo Lade­gård i Gam­le­byen. Histo­ri­ker Me­rete Rø­skaft fore­drar. Når: 19.00 til 20.30. Gra­tis og åpent for alle.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.