Mat­mar­ked

Dagsavisen - - Samfunn -

I dag er det in­ter­na­sjo­nalt mat­mar­ked på Aker bryg­ge. Her får du mat fra Ita­lia, Hel­las, Spa­nia, Frank­ri­ke, Ne­der­land og fle­re and­re land. De fles­te pro­duk­te­ne på mar­ke­det kom­mer di­rek­te fra sel­ger­nes hjem­by, for­tel­les det. Du kan ta med deg va­rer hjem el­ler nyte et varmt mål­tid på mar­ke­det. Brygge­tor­get fra 10 til 19.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.