Gir opp sø­ket etter Bam­se

Dagsavisen - - Samfunn -

SAS gir opp sø­ket etter chi­hua­hua­en Bam­se som for­svant på Gar­der­moen for fire uker si­den, og til­byr ei­er­ne er­stat­ning, skri­ver Dag­bla­det. Hun­den løp sin vei da dø­ren til bu­ret hans spratt opp etter en fe­rie i Ali­can­te. Over tu­sen fri­vil­li­ge har en­ga­sjert seg i for­svin­nin­gen. Den 29. juli sto ei­e­ren Me­li­ka (18) og mam­ma Hei­di ved ba­ga­sje­bån­det på Gar­der­moen etter en tre uker lang fe­rie i Ali­can­te. De had­de fått ba­ga­sjen sin, men ven­tet fort­satt på at bu­ret med den sju år gam­le chi­hua­hua­en de­res. – Vi ven­tet i minst en time, men Bam­se kom ikke, sier Me­li­ka til Dag­bla­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.