Var rus­mis­bru­ker – ble lands­lags­spil­ler

Dagsavisen - - Samfunn - EMI­LIE GAMST

GATEFOTBALL: André Ol­sen spil­ler på Nor­ges lands­lag i Ho­me­less World Cup. For bare få år si­den vil­le det va­ert uten­ke­lig.

■ Den­ne uka ar­ran­ge­res VM i gatefotball på Råd­hus­plas­sen i Oslo med 70 lag og 700 del­ta­ke­re fra hele verden. Fot­ball­fes­ten åp­net tirs­dag og va­rer fram til 5. sep­tem­ber, hver dag fra for­mid­dag til kveld.

– Jeg had­de sett Bra­sil for noen år si­den, men viss­te ikke helt hva det var. Så be­stem­te jeg meg i 2015 for at jeg skul­le job­be for å kom­me i bed­re form. Så var jeg ikke med i VM i fjor, men kjør­te hardt et år til. Og nå er jeg her, sier lands­lags­spil­ler André Ol­sen.

Ru­set som 10-åring

Fot­ball­spil­le­ren kom ut fra be­hand­ling for bare to år si­den, i 2015. Nå har han va­ert nyk­ter i tre og et halvt år. Bare få år til­ba­ke vil­le det va­ert uten­ke­lig å kom­me med på lands­la­get til Nor­ge i 2017.

– Ald­ri i li­vet. Jeg har hatt er hardt liv, og be­gyn­te med rus da jeg var 10-11 år. Men jeg har klart å job­be meg gjen­nom mye dritt. Gate­fot- bal­len er alt. Der har jeg li­vet mitt i dag, sier 48-årin­gen, som er fra Vei­tvet.

Mer enn bare fotball

I dag job­ber Ol­sen hos Frel­ses­ar­me­en, som er VM­ar­ran­gør, og er over halv­veis i ut­dan­nin­gen for miljø­ar­bei­de­re. Han bru­ker ikke tid på å sør­ge for­ti­den.

– Det har blitt som det har blitt og i dag er jeg som jeg er. Jeg er for­nøyd jeg, sier Ol­sen.

Nå er han å fin­ne på pla­ka­ter i Oslo sen­trum med på­skrif­ten «Nor­ge kan vin­ne over Bra­sil i Vm-fi­na­le».

Rus og fat­tig­dom

Det er førs­te gang VM i gatefotball ar­ran­ge­res i Nor­ge og førs­te gang Råd­hus­plas­sen bru­kes til et idretts­ar­ran­ge­ment. By­rå­det støt­ter ar­ran­ge­men­tet med 8 mil­lio­ner kro­ner. By­råds­le­der Ray­mond Jo­han­sen (Ap) var selv til ste­de på åp­nin­gen og er bea­e­ret over å få bi­dra.

Han trek­ker fram for­skjel­len på spil­le­re i Nor­ge og and­re land.

– I Nor­ge er det å va­ere hjem­løs ofte knyt­tet til en del and­re ut­ford­rin­ger med psy­kisk helse og rus. For and­re som kom­mer hit er det å va­ere hjem­løs gjer­ne knyt­tet til fat­tig­dom, sier Jo­han­sen.

NB. Nor­ge tap­te kam­pen mot Bra­sil tirs­dag 3-6.

Jeg har klart å job­be meg gjen­nom mye dritt.

André Ol­sen emi­lie.gamst@dags­avi­sen.no

FOTO: EMI­LIE GAMST

FOR­NØYD: André Ol­sen har trent hardt for å bli lands­lags­spil­ler. Her står han foran pla­ka­ten av seg selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.