Ikke på­gre­pet

Dagsavisen - - Samfunn -

Po­li­ti­et har ikke på­gre­pet noen etter at en mor og en vok­sen sønn ble ra­net i hjem­met sitt på Nes­øya tirs­dag etter­mid­dag, skri­ver NRK. Po­li­ti­et sa i går at de har ri­me­lig gode in­di­ka­sjo­ner på hvem ra­ner­ne er, men det stem­mer ikke, sier ope­ra­sjons­le­der Ro­ger Hjer­tø. Iføl­ge po­li­ti­et tru­et to mas­ker­te menn med vå­pen seg inn i hu­set på Nes­øya.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.