Dom­men fal­ler 18. sep­tem­ber

Dagsavisen - - Samfunn -

JEN­SEN-SAKEN: Om snaut tre uker kom­mer dom­men i den om­fat­ten­de saken mot tid­li­ge­re po­liti­topp Eirik Jen­sen og Gjermund Cap­pe­len. Dom­men skal le­ses opp man­dag 18. sep­tem­ber klok­ka 9.30 i Oslo ting­rett. Retts­sa­ken mot de to på­gikk i Oslo ting­rett fra 9. ja­nu­ar til 23. mai. Ak­to­ra­tet la ned på­stand om 21 års feng­sel for Jen­sen og 18 års feng­sel for Cap­pe­len. Den tid­li­ge­re po­liti­top­pen Eirik Jen­sen er til­talt for grov kor­rup­sjon og nar­ko­tika­kri­mi­na­li­tet. Gjermund Cap­pe­len er til­talt for å ha stått bak or­ga­ni­sert inn­før­sel av na­er­me­re 16,8 tonn hasj til Nor­ge. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.