Er­stat­tes ikke

Dagsavisen - - Kultur -

TV 2 er­stat­ter ikke ny­hets­di­rek­tør Jan Ove År­saet­her, som sa opp før som­mer­en. TV 2-sjef Olav T. Sand­nes skal or­ga­ni­se­re Tv-ka­na­len i to le­der­grup­per, en «di­rek­tør­grup­pe» og en «re­dak­tør­grup­pe», sier han til Dagens Na­e­rings­liv. – Jeg me­ner det er vik­tig å sik­re at vi har en ty­de­lig re­dak­tør­stem­me i be­slut­ten­de or­ga­ner, sier TV 2-sje­fen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.