Kan bli Os­car-no­mi­nert

Dagsavisen - - Kultur -

Tre nors­ke fil­mer kjem­per om Os­car­kan­di­da­tur.

Fil­me­ne «Thel­ma» av Joa­chim Tri­er, «Flue­fan­ge­ren» av Izer Aliu og Jor­unn Mykle­bust Sy­ver­sens «Hog­ge­ren» kan alle bli årets nors­ke Os­car-kan­di­dat i ka­te­go­ri­en ikke-en­gelsk­språk­li­ge film. «Thel­ma» er en ro­man­tisk over­na­tur­lig thril­ler som får norsk pre­miere 15. sep­tem­ber. «Flue­fan­ge­ren» be­skri­ves som et po­li­tisk dra­ma som fan­ger vekst og fall av et dik­ta­tur i et klasse­rom. Den fikk Amanda­pri­sen for bes­te regi og er kan­di­dat til Nor­disk råds film­pris i 2017. «Hog­ge­ren» hand­ler om An­ders som ven­der til­ba­ke til hjem­byg­da etter 20 år i Oslo, og mot­tok to Aman­da-no­mi­na­sjo­ner. Hvil­ken av dis­se fil­me­ne som blir den nors­ke Os­car-kan­di­da­ten of­fent­lig­gjø­res tirs­dag 5. sep­tem­ber.

(NTB)

Ei­li Har­boe har ho­ved­rol­len i «Thel­ma». FOTO: MOTLYS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.