Gir mil­lion­hjelp

Dagsavisen - - Kultur -

Film­stjer­nen Sand­ra Bul­lock gir én mil­lion dol­lar, noe som til­sva­rer 7,7 mil­lio­ner nors­ke kro­ner, til for­mål som skal kom­me ram­me­de av over­svøm­mel­sen til gode i Hous­ton, USA. Film­stjer­nen føy­er seg til rek­ken av kjen­te per­soner som skjen­ker pen­ger til hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ner som i ka­ta­strofe­om­rå­det, blant dem Beyoncé, Jen­ni­fer Lopez, Chris Young, DJ Kha­led og rea­li­ty­fa­mi­li­en Kardashi­an. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.