Svens­ke-nei til Zla­tan

Dagsavisen - - Sport -

STOCK­HOLM: En un­der­sø­kel­se den svens­ke avi­sen Afton­bla­det har gjort vi­ser at det svens­ke fol­ket ikke øns­ker su­per­stjer­nen Zla­tan Ibra­hi­m­ovic til­ba­ke på det svens­ke lands­la­get. Zla­tan, som ny­lig har for­len­get med Man­ches­ter Uni­ted, sier selv han er til­ba­ke i godt gam­melt slag. Fle­re spil­le­re sier at Ibra­hi­m­ovic er vel­kom­men til­ba­ke. Det er flest kvin­ner, 52 pro­sent, som vil at Zla­tan hol­der seg borte fra det blå­gule la­get, vi­ser un­der­sø­kel­sen. Sve­ri­ge er med i kam­pen om å kom­me til Vm-slutt­spil­let i Russland nes­te år og mø­ter Bul­ga­ria i So­fia i kveld. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.