Harei­des luk­sus­pro­blem

Dagsavisen - - Sport -

Dan­marks lands­lags­sjef Åge Harei­de kan vel­ge fritt fra samt­li­ge hyl­ler når start­opp­stil­lin­gen til fre­da­gens Vm-kva­li­fi­se­rings­møte med Po­len skal sne­kres sam­men. Nord­man­nen opp­ly­ser at samt­li­ge 23 spil­le­re er skade­frie og fris­ke, hvil­ket be­tyr at det ikke nød­ven­dig å ta spe­si­el­le hen­syn foran skjebne­kam­pen. Det er uvant kost for Harei­de i hans tid som lands­lags­sjef. – Alle er helt fris­ke. Det kan jeg ikke hus­ke at har va­ert til­fel­let i min tid som tre­ner, sier Harei­de. Nicklas Bendt­ner, Wil­liam Kvist og Chris­ti­an Eriksen ble rik­tig­nok spart i de av­slut­ten­de øvel­se­ne på tirs­da­gens tre­ning, men det var en for­holds­re­gel som føl­ge av at trio­en had­de spilt sene kam­per i hel­gen med sine klubb­lag. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.