Slått ut

Dagsavisen - - Sport -

Tit­tel­for­sva­rer An­ge­li­que Ker­ber ble feid ut av US Open i ten­nis i 1. run­de og had­de in­tet sted å gjem­me seg. All opp­merk­som­het var ret­tet mot Art­hur Ashe Sta­di­um, som har be­ve­ge­lig tak, da reg­net strøm­met ned og stop­pet spill på de and­re ba­ne­ne. Der vant ja­pans­ke Na­o­mi Osaka 6-3, 6-1 over den tys­ke tid­li­ge­re ver­dens­ene­ren etter bare 64 mi­nut­ters spill. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.