Hum­mels tok litt av

Dagsavisen - - Sport/rubrikk -

Tysk­lands midt­stop­per Mats Hum­mels er i dob­belt for­stand på dypt vann. En vi­deo der han hop­per fra en bal­kong og ned i et bas­seng gle­der ikke lands­lags­le­del­sen.

Hum­mels pos­tet vi­deo­snut­ten på Insta­gram tirs­dag. Det om­ta­les i tysk media som et «Darede­vil»-hopp. Opp­ta­ket var gjort i Kroa­tia – da­gen etter at Bay­ern Mün­chen slo Wer­der Bre­men sist helg.

– Det had­de va­ert ver­re om han had­de hop­pet med ho­det først, la la­gets ma­na­ger Oli­ver Bier­hoff til tys­ke medi­er på en presse­kon­fe­ran­se i går.

– Vi er ikke noe so­sia­le medi­er-po­li­ti, men vi vil for­tel­le ham at han er et for­bil­de for man­ge. Mats er en re­flek­tert mann, og jeg vil ikke leg­ge for mye i det­te, sa Bier­hoff.

Tysk­land mø­ter Tsjek­kia fre­dag og Nor­ge man­dag i Vm-kval­kam­per. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.