FØDSELSDAGER

Dagsavisen - - Folk -

For­fat­ter Knut Fald­bak­ken og V-po­li­ti­ker og råd­gi­ver

Terje Jo­han­sen blir beg­ge 76 år, fio­li­nist It­zhak Perl­man, san­ger Van Mor­ri­son og tidl. in­for­ma­sjons­sjef Tor Stei­n­um 72 år, Va­ze­li­nas tromme­sla­ger

Ar­nulf Paul­sen og skue­spil­ler

Richard Ge­re beg­ge 68 år, eks­pe­di­sjons­sjef Terje Sjeg­ge­stad 66 år, ge­ne­ral­løyt­nant og Ap-po­li­ti­ker To­mas Co­lin Ar­cher 65 år, tidl. al­pi­nist Jan Ei­nar Thor­sen 51 år, lang­renns­tre­ner Ani­ta Mo­en Bon­den 50 år, skue­spil­ler

Chris Tuck­er 46 år, og dob­belt Ol-vin­ner i al­pint Ted Lige­ty er 33 år i dag. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.