JUBILANTER 95 år

Dagsavisen - - Folk -

Bir­ger Emil Restrup, Skul­le­rud­vei­en 45, 1188 Oslo. Restrup er født og opp­vokst på Ma­jor­stu­en i Oslo. Han job­bet med sol­av­skjerm­ing hos Ra­be-lar­sen As/kirsch

Nor­ge de sis­te 20 åre­ne fram til han fyl­te 70 år. Tid­li­ge­re ar­bei­det han med salg av Qua­ker Sta­te olje i fir­ma­et Heim & Lun­din. Ju­bi­lan­ten gif­tet seg med Aud fra San­der i Oda­len i 1952. Han er glad i mu­sikk, spil­ler pia­no og har skre­vet san­ger og ta­ler til fa­mi­lie, ven­ner og ar­ran­ge­men­ter der han har del­tatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.