75 år

Dagsavisen - - Folk -

Sce­no­graf Hel­ge Hoff Mon­sen, Bygd­øy allé 56 B, 0265 Oslo. Ju­bi­lan­ten er pen­sjo­nert sce­no­graf ved Det Nors­ke Teat­ret. Han har ut­dan­nel­se som ko­styme­teg­ner og sce­no­graf fra Ber­gen Kunst­hånd­verk­sko­le og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.