Krans for Thrane

Dagsavisen - - Samfunn -

I dag vil­le ar­bei­der­be­ve­gel­se-pio­ne­ren Marcus Thrane fylt 200 år. Det skal fei­res med kranse­ned­leg­gel­se ved Thranes grav på Vår Frel­sers Grav­lund. Blant del­ta­ker­ne er Ap-leder Jo­nas Gahr Stø­re, Lo-leder Hans Chris­ti­an Gab­ri­el­sen og Oslo-ord­fø­rer Ma­ri­an­ne Bor­gen. Ar­ran­ge­men­tet be­gyn­ner klok­ka 12.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.