Fest for Ma­ni­fest

Dagsavisen - - Samfunn -

Fle­re ju­bi­lan­ter: For­la­get Ma­ni­fest fyl­ler ti år i dag. Og i mot­set­ning til Thrane hol­der de fort­satt ko­ken. Det skal fei­res på fest på In­gen­steds i kveld klok­ka 18. Mi­mir Kristjáns­son og Ei­vind Vol­der Rut­le skal lage ab­le­gøy­er, mens Linn Her­ning, Ali Es­ba­ti og Hå­kon Kol­mann­skog skal snak­ke po­li­tikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.