TURISTFAKTA

Dagsavisen - - Helg -

I som­mer­se­son­gen (mai-au­gust) var det 17,44 mil­lio­ner kom­mer­si­el­le gjeste­døgn i Nor­ge, en økning på én pro­sent i for­hold til 2016. Det var ny re­kord – for fjer­de som­mer på rad. An­tall nors­ke over­nat­tin­ger gikk ned med én pro­sent, mens an­tall uten­lands­ke over­nat­tin­ger økte med fire pro­sent.

■ I fjor var det to­talt 33,11 mil­lio­ner gjeste­døgn ved kom­mer­si­el­le over­nat­tings­ste­der i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.