An­ge­lina (11) med jule­turnè

Dagsavisen - - Kultur -

An­ge­lina Jor­dan (11) skal syn­ge ju­len inn sam­men med ve­te­ra­ne­ne i The Re­al Thing. I 2014 vant An­ge­lina Nors­ke Ta­len­ter. Iføl­ge presse­mel­din­gen blir det­te hen­nes førs­te hele, egne kon­ser­ter, etter at hun hit­til har opp­trådt på uli­ke even­ter i inn- og ut­land. – Nå er ti­den in­ne, he­ter det om den 15 kon­ser­ter lan­ge jule­turnèen, som star­ter i Stav­an­ger Kon­sert­hus 8. de­sem­ber og med av­slut­ning 22. de­sem­ber i Moss kir­ke. Med seg på jule­kon­ser­te­ne har hun jazzsoul­grup­pen The Re­al Thing. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.