Ar­gen­ti­na-le­gen­den Ma­sche­rano gir seg etter Vm-slutt­spil­let

Dagsavisen - - Sport -

FOT­BALL: Den ar­gen­tins­ke ve­te­ra­nen Javier Ma­sche­rano (bil­det) slut­ter på lands­la­get etter Vm-slutt­spil­let nes­te som­mer.

Bar­ce­lo­na-spil­le­ren fyl­ler 34 år nes­te juni og er den ar­gen­ti­ne­ren med nest flest lands­kam­per gjen­nom ti­de­ne med sine 139 opp­tre­de­ner med flag­get på brys­tet.

Ma­sche­rano var for ek­sem­pel med da det ble tap for Tysk­land i Vm-fi­na­len for tre år si­den. Han har også va­ert med på å ta fi­na­len i Co­pa Ame­rica hele fire gan­ger (2004, 2007, 2015 og 2016).

– Min tid på lands­la­get er over etter Russ­land-vm. Jeg øns­ker ikke å fort­set­te etter det, sier Ma­sche­rano til Tv-ka­na­len TYC Sports.

– Det er opp til tre­ne­ren (Jor­ge Sam­pao­li) om han vil ha meg med til VM el­ler ikke, la Ma­sche­rano til.

33-årin­gen star­tet da Ar­gen­ti­na slo Ecua­dor 3–1 og tok seg til slutt­spil­let tirs­dag.

Javier Ma­sche­rano mang­ler fire kam­per på å bli den fot­ball­spil­le­ren med flest lands­kam­per for Ar­gen­ti­na. Ma­sche­rano kom til Bar­ce­lo­na fra Li­ver­pool i 2010 og har kontrakt til 2019.

Tre sco­rin­ger fra Bar­ce­lo­na­s­tjer­ne og Ar­gen­ti­na-kap­tein Lio­nel Mes­si var mer enn nok til å sik­re di­rek­te avan­se­ment til Vm-slutt­spil­let for Ma­sche­rano og co. tirs­dag. Med sin pre­si­se venstre­fot tok form­spil­le­ren Mes­si vir­ke­lig tak i et Ar­gen­ti­na som åp­net kam­pen sva­ert ner­vøst. Med en tupp, et knall­hardt skudd i vin­ke­len og en lobb fjer­net 30-årin­gen all tvil.

– Fot­bal­len skyl­der Mes­si et VM, sa Ar­gen­ti­na-tre­ner Jor­ge Sam­pao­li etter kam­pen. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.