80 år

Dagsavisen - - Folk -

Si­vil­in­ge­ni­ør Nils Ter­je Skjeg­stad, Kal­der­a­vei­en 17, 1359 Eiks­mar­ka. Ju­bi­lan­ten er født og opp­vokst i det som var Til­ler kom­mu­ne og som nå er Trond­heim, og han er ut­dan­net ved NTH, berg­av­de­lin­gen i 1961. Han har hatt sin yr­kes­kar­rie­re in­nen elek­tro­me­tall­ur­gisk in­du­stri, blant an­net AS Bjølve­fos­sen, Union Car­bi­de Cor­po­ra­tion/ Me­raa­ker Smelte­verk og Elkem Fer­ro­le­ge­ring. Han var mar­keds­an­svar­lig for spe­sial­pro­duk­ter til jern­stø­pe­ri­er fram til pen­sjo­ne­ring i 1999.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.