75 år

Dagsavisen - - Folk -

Re­dak­sjons­sek­reta­er/for­fat­ter Alf Bjørn Go­da­ger, Lang­hus­ve­gen 249, 1405 Lang­hus. Go­da­ger stu­der­te ved Me­nig­hets­fa­kul­te­tet før han inn­le­det en lang jour­na­list­kar­rie­re som end­te med 19 år i Af­ten­pos­ten, der han av­slut­tet kar­rie­ren som leder av de­batt­re­dak­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.