15. NO­VEM­BER 1992

Dagsavisen - - Samfunn -

Brun­os­ten fra Hei­dal i Gud­brands­da­len blir hele Nor­ges Ol-ost. Nors­ke Mei­e­ri­er og mar­keds­av­de­lin­gen i LOOC har inn­gått en av­ta­le som gjør at den tra­di­sjo­nel­le brun­os­ten duk­ker opp på fro­kost­bor­de­ne med Ol-rin­ger til nes­te år. Den olym­pis­ke brun­os­ten kom­mer i to ut­ga­ver. En folke­ost på 750 gram, og en ho­tellost på mel­lom tre og fi­re kilo. Os­ten blir et li­sens­pro­dukt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.