15. NO­VEM­BER 1967

Dagsavisen - - Samfunn -

Svens­ke­ne vil av­skaf­fe vok­sen-sen­su­ren i film. Svensk Film­in­du­stris di­rek­tør Ken­ne Fant ut­ta­ler at kon­stru­ert vold og fy­sisk bru­ta­li­tet er be­ty­de­lig mer opp­rø­re­ren­de enn frie ero­tis­ke le­ker. – Vil­got Sjö­mans sis­te film «Jag er ny­fi­ken - gul», for­mid­ler et sterkt en­ga­sje­ment til vår tids pro­ble­mer. Di­rek­tø­ren har in­tet for el­ler i mot Sjö­mans ero­tis­ke lek i fil­men, som er to­tal­for­budt i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.