Ny i Bo­lig­bygg-sty­ret

Dagsavisen - - Samfunn -

INN: Geir Lippe­stad, by­rå­den for naering og ei­er­skap, har be­stemt seg for å byt­te ut tre styre­med­lem­mer i det skan­dale­ram­me­de kom­mu­na­le fore­ta­ket Bo­lig­bygg. Sty­rets leder og nest­le­der er al­le­re­de byt­tet ut, og i går send­te by­rå­den ut presse­mel­ding om at også tre styre­med­lem­mer skul­le ut. De nye er Gi­sele Mar­chand (bil­det), i Ha­a­vind AS, Sti­ne Rol­stad Bren­na fra E-CO Ener­gi og Mai­lill Ibsen som i dag sit­ter i sty­re­ne til blant an­net Skan­dia­ban­ken, Fjel­lin­jen og Troms Kraft.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.