14 års feng­sel for ko­ne­drap

Dagsavisen - - Samfunn -

FLISA: En 46 år gam­mel mann fra Flisa i Hed­mark som var til­talt for å ha drept kona i pås­ken i fjor, er i Eid­si­va­ting lag­manns­rett dømt til 14 års feng­sel. Lil­li­an Ho­løien (54) ble drept på Flisa 23. mars i fjor.

Man­nen til­sto vold mot kona, men nek­tet for dra­pet et­ter­som han hev­det at han ikke had­de til hen­sikt å dre­pe hen­ne da han ut­sat­te hen­ne for vold. Lag­manns­ret­ten fant man­nen skyl­dig i å ha drept kona med mas­siv vold i hjem­met de­res, mel­der NRK. Ak­tor la ned på­stand om 15 års for­va­ring.

Da sa­ken ble be­hand­let i Nord-øster­dal ting­rett i mai i år, ble man­nen dømt til 14 års for­va­ring for dra­pet.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.