Drop­per fos­ter­hjem­av­ta­ler

Dagsavisen - - Samfunn -

FORSTERHJEM: Bar­ne-, ung­doms- og fa­mi­lie­di­rek­to­ra­tet (Buf­dir) har valgt å ikke for­len­ge ramme­av­ta­le­ne som er gjort med el­le­ve ide­el­le le­ve­ran­dø­rer om fos­ter­hjems­tje­nes­ter. Buf­dir vil nå un­der­sø­ke om ramme­av­ta­le­ne er i strid med lo­ven. Ramme­av­ta­le­ne ble inn­gått i 2012 og had­de en to­tal­ver­di på opp­til 1,5 mil­li­ar­der kro­ner. De va­rer i seks år, med mu­lig­het for for­len­gel­se i ett år av gan­gen. – In­gen barn vil bli flyt­tet ut av et fos­ter­hjem som føl­ge av det­te. Det­te drei­er seg om at ramme­av­ta­len ikke vil bli for­len­get, sier di­rek­tør Ma­ri Trom­mald til VG. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.