Finn jula her

Dagsavisen - - Tema - HANNA SKOTHEIM

Au­ten­tisk, lite fjas og glit­ter, var­me lys, unikt, kort­reist, nos­tal­gi. Det­te er bare no­en av stikk­or­de­ne som nev­nes av dem som er an­svar­li­ge for et knip­pe «ju­le­te» ste­der i Nor­ge. Å be­va­re tra­di­sjo­ner vi­ser seg å va­ere et over­ord­net «må ha» for å ska­pe den ret­te jule­stem­nin­gen. Sam­ti­dig er det man­ge av ste­de­ne med god jule­stem­ning rundt i Nor­ge som har sine sa­ereg­ne tra­di­sjo­ner. Her er no­en ju­le­te ste­der som du kan ta tu­ren til i de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.