Reins­dyr på Rø­ros

Dagsavisen - - Tema -

– På Rø­ros vil du få opp­le­ve jul i au­ten­tis­ke om­gi­vel­ser. Ku­lis­se­ne er ekte med reins­dyr i ga­te­ne, mas­se lo­kal­mat og så å si snø­ga­ran­ti. Rø­ros er det vi for­bin­der med jule­stem­ning, sier To­ve Mar­tens, reise­livs­sjef på Rø­ros. I ga­te­ne pyn­tes det med is­lyk­ter. Mar­tens be­skri­ver jule­ga­te­ne som ge­nui­ne og lite kom­mer­si­el­le. Og når det gjel­der va­re­ne, kan man fin­ne mye kunst- og hånd­verk og lo­kal mat, samt mat som har reist noe len­ger. Jule­mar­ke­det på Rø­ros er åpent fra 7. til 10. de­sem­ber. Sel­ve jule­gata åp­ner den førs­te hel­gen i ad­vent og hol­der sti­len til over nytt­år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.