Jule­rose­re­kord

Dagsavisen - - Kultur -

Her­borg Krå­ke­vik har fått teks­ter av blant and­re Suzan­ne Brøg­ger, Bjørn Eids­våg, Ka­ri Brem­nes og Hå­kon Ble­ken til årets ut­ga­ve av Jule­ro­ser. Krå­ke­vik har på ny tatt på seg re­dak­tør­kap­pen. Jule­ro­ser har i år re­kord­stort opp­lag på hele 92.000 ek­semp­la­rer, mel­der Sam­la­get og Eg­mont. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.