Ever­ton-nei

Dagsavisen - - Sport -

Pre­mi­er League-klub­ben Ever­ton ser fort­satt etter ny ma­na­ger etter spar­kin­gen av Ro­nald Ko­e­man. Sam Al­lar­dyce og Mar­co Sil­va skal beg­ge ha blitt vur­dert, men Mer­sey­side-la­get har ikke lyk­tes i å kom­me til enig­het med no­en av dem, skri­ver Sky Sports.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.