JUBILANTER

Dagsavisen - - Folk -

Spe­sial­pe­da­gog Ivar Øst­berg, Dverg­furu­vei­en 15, 9414 Har­stad. Øst­berg var stor­tings­re­pre­sen­tant for Troms fra 1997 til 2005, og var da med­lem i kom­mu­nal­ko­mi­te­en. Han har sit­tet i Har­stad kom­mune­sty­re og var vara­ord­fø­rer i 1983. Øst­berg har va­ert leder av Har­stad KRF, Troms KRF og med­lem i sen­tral­sty­ret i KRF. Han var med­lem av Troms fyl­kes­ting fra 1991 til 1997, og var styre­le­der for Ås­gård syke­hus og RITØ. Etter no­en år som rek­tor på sko­len ved Bjerke­tun sko­le og be­hand­lings­hjem i Bae­rum, flyt­tet fa­mi­li­en nord­over og han ar­bei­det som spe­sial­pe­da­gog ved PPD for Sør-troms.

75 år

Oddvar Sten­strøm, jour­na­list.

FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.