Burs­dags­sang til 18-åring

Dagsavisen - - Debatt -

Hur­ra for deg som fyl­ler at­ten år.

Deg vil vi de­por­te­re.

Helst midt på nat­ten, stil­le og pent så in­gen kan pro­te­ste­re. Si «takk-for-meg» til Nor­ge, der du er gjest.

Snart kom­mer slut­ten på din ung­doms­fest:

Re­tur til ditt eget TRYG­GE fedre­land. Der tref­fer du nok no­en kjen­te. Man­ge som deg blir at­ten år nå.

Ja, no­en blir fak­tisk tjue.

Fle­re har jugd om al­der og land, mens vi gav dem seng og stue.

Du må for­stå hvor UMU­LIG det er å huse mil­lio­ner som vil kom­me her. Så reis som en MANN og husk dis­se ord: «Borte bra – men best er HJEM­ME».

Theo Ko­ritzin­sky

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.