12. OK­TO­BER 1968

Dagsavisen - - Samfunn -

Apol­lo 7 tord­net inn i en per­fekt bane rundt jor­da i går etter­mid­dag, og etter at fer­den had­de vart i tre ti­mer og «gått som en drøm» kop­let de tre ast­ro­nau­te­ne om bord ut sis­te trinn av ba­ere­ra­ket­ten og fort­sat­te på den 11 døgn lan­ge tu­ren. Først med Apol­lo 10 er det en li­ten mu­lig­het for en måne­lan­ding, men tro­lig blir den førs­te måne­lan­ding fore­tatt med Apol­lo 11 en gang til nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.