Jør­gen Grav­ning (38)

Dagsavisen - - Samfunn -

Over­lege ved hjerte­me­di­sinsk av­de­ling på Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus, Ul­le­vål. Har skre­vet den po­pu­laer­vi­ten­ska­pe­li­ge boka «Ditt fan­tas­tis­ke hjer­te – med el­ler uten flim­mer og smer­te», og tors­dag gjes­ter han Lit­te­ra­tur­hu­set i Fred­rik­stad sam­men med Dan Bør­ge Akerø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.